The Official Website of the Province of Pangasinan

Libring Bone Screening para sa mga Empleyado

October 26, 2022
TULOY ang medical services para sa mga Prov’l Employee ng Pangasinan na gustong sumailalim sa free osteoporosis, bone screening and spirometry pulmonary function test.
Layon ng programa sa mandato ni Gov. Ramon Mon-Mon Guico III na matiyak na nasa magandang kondisyon ang mga empleyado ng gobyerno para makapagbigay ng kalidad na serbisyo.