The Official Website of the Province of Pangasinan

BUDGET HEARING 2023

November 3, 2022

Dumalo at nakinig si Governor Ramon Mon-Mon Guico III sa annual budget hearing ng mga departamento ng Provincial Government para sa taong 2023.