The Official Website of the Province of Pangasinan

National Bible Week

January 17, 2018

National Bible Week

 

Theme: Ang Biblia ang Sandigan ng Matuwid na Pamumuno at Pamumuhal

Verse Reference: Mga Kawikaan 29:2; Marcos 10:42-44